FORTET - kytarové kvarteto vzniklo v dubnu 2009, kdy se k triu Odradovec + Kubín + Kýček přidal René Klouda. Ten se stal zároveň naším uměleckým vedoucím, který si vzal na starosti nejen výběr našeho repertoáru, ale i kompozici vlastních skladeb šitých na míru našemu kvartetu. Všichni jsme bývalými studenty českobudějovické konzervatoře a zaměstnáni jsme mj. učitelstvím v ZUŠ. René Klouda působí na ZUŠ Piaristické nám. České Budějovice, stejně tak Josef Odradovec. Ten vyučuje též v ZUŠ Otakara Ševčíka Písek. Stanislav Kubín působí v ZUŠ Oskara Nedbala Tábor a Milan Kýček v ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec. Ten spolu se Stanislavem Kubínem vyučuje též v ZUŠ Třeboň.

Zleva: René Klouda, Stanislav Kubín, Milan Kýček, Josef Odradovec foto: Lenka Pužmanová